Who knew they had a dress code | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Basking-2 | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Street celebration | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Arlington West, Santa Monica, California | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Preparing the pastas | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Can I get a witness | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Day of Rage-3 | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Day of Rage-2 | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Day of Rage-strange bedfellows | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS
Through a glass darkly | VIVITAR 17-28 F4.0-4.5 AIS